Allmänna Villkor

1. För alla beställningar via vår online-butik av konsumenter och företagare gäller följande villkor.

En konsument är en fysisk person som ingått en juridisk transaktion för syften som huvudsakligen inte är kommersiella eller som egenföretagare. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som i samband med en juridisk transaktion utövar kommersiell eller oberoende yrkesverksamhet.

När det gäller entreprenörer gäller dessa villkor också för framtida affärsrelationer, utan att vi behöver hänvisa till dem igen. Om företagaren använder motstridiga eller kompletterande villkor, motsägs dess validitet härmed. De blir bara en del av kontraktet om vi uttryckligen har samtyckt till detta.

2. Avtalsslutande part, ingående av kontrakt 

Du kan lägga produkter i kundvagnen utan skyldighet och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande order med hjälp av de korrigerande hjälpmedel som tillhandahålls och förklaras i beställningsprocessen. Kontraktet ingås genom att acceptera erbjudandet för varorna i kundvagnen genom att klicka på orderknappen. Omedelbart efter att du skickat beställningen får du en bekräftelse via e-post.

3. Kontraktsspråk, kontraktslagring

Språket tillgängligt för kontraktet är svenska.

Vi sparar kontraktstexten och skickar beställningsdata och våra villkor via e-post. Kontraktstexten är inte längre tillgänglig via internet av säkerhetsskäl.

4. Leveransvillkor

Förutom de angivna produktpriserna kan fraktkostnader fortfarande tillkomma. För mer information om eventuella fraktkostnader, se erbjudanden. Vi levererar endast i transit. En hämtning av varan är tyvärr inte möjlig. Vi levererar inte till förpackningsstationer.

5. Betalning

I vår butik kan du använda följande betalningsmetoder:

Kreditkort

Genom att skicka ordern skickar du även din kreditkortsinformation till oss samtidigt.

Efter kontroll av dig som en legitim kortinnehavare från ditt kreditkortsföretag kan vi initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av kreditkortsföretaget och debiteras på ditt kort.

6. Kvarhållande av varor

Varorna förblir vår egendom tills full betalning mottagits.

För företagare gäller dessutom: Vi reserverar äganderätten till varorna tills fullständig avveckling av alla fordringar från ett pågående affärsförhållande. Du får sälja reserverade varor i vanlig verksamhet; Alla fordringar som härrör från denna vidareförsäljning ska tilldelas oss i förväg – oavsett vilken kombination eller blandning av varorna som är föremål för titelförvaring med ett nytt föremål – och vi accepterar denna uppgift. Du är fortfarande behörig att samla in fordringar, men vi kan också samla in fordringar själva, så länge du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser.

7. Transportskador

För konsumenter:

Om varor levereras med uppenbar transportskada, vänligen bekräfta sådana fel så snart som möjligt till leverantören och kontakta oss omedelbart. Underlåtenhet att lämna in ett klagomål eller en kontakt har inga konsekvenser för dina lagstadgade krav och deras verkställighet, särskilt dina garantirättigheter. De hjälper oss dock att hävda våra egna fordringar mot transportören eller transportförsäkringen.

8. Garanti och garantier

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan gäller den lagstadgade garanti rätten. Vid köp av begagnade varor tillämpas av konsumenterna: Om felet uppstår efter ett år efter leveransen av varorna är krav på brister uteslutna. Brister som uppstår inom ett år efter leveransen av varorna kan hävdas inom den lagstadgade begränsningsperioden om två år från varans leverans.

För entreprenörer är preskriptionstiden för fel på nyfabrikat ett år. Försäljningen av begagnade varor är utesluten av någon garanti. När det gäller entreprenörer är det enda avtalet som gäller varans skick våra egna detaljer och tillverkarens produktbeskrivningar som ingår i kontraktet. Vi tar inget ansvar för offentliga uttalanden gjorda av tillverkaren eller andra annonsörer. Om de levererade varorna är defekta, tillhandahåller vi initialt entreprenörer enligt vår bedömningsgaranti genom att korrigera felet (rättelse) eller genom att leverera en defektfri artikel (byte).

Ovanstående begränsningar och förkortade villkor gäller inte skadeståndsanspråk som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller förvaltare:

  • i strid med liv, kropp eller hälsa
  • i händelse av avsiktligt eller grovt oaktsamt åsidosättande av ansvar liksom illvilja
  • i händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande möjliggör korrekt genomförande av kontraktet i första hand och på vars efterlevnad den avtalspartnern regelbundet kan förlita sig
  • som en del av ett garantilöfte, så långt som överenskommits
  • vad gäller tillämpningsområdet för produktansvarslagen

Information om eventuella tilläggsgarantier och deras exakta villkor finns på speciella informationssidor i webbutiken.

Kundtjänst

Du kan kontakta vår kundtjänst för frågor och klagomål på vardagar 10:00 till 14:00 genom att ringa 08-55921308 eller via e-post: info@cannabis-olja.se.

9. Ansvar

Vi är alltid ansvariga utan begränsning för fordringar på grund av skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller delegerade agenter.

  • i händelse av skada på liv, kropp eller hälsa,
  • i händelse av avsiktligt eller grovt oaktsamhetsbrott
  • med garanti löfte, så långt som överenskommet, eller
  • vad gäller tillämpningsområdet för produktansvarslagen

10. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS), tillgänglig här https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är inte skyldiga och kommer därför inte att delta i ett tvistlösningsförfarande inför konsumentens skiljedom.

11. Slutbestämmelser

Är du en köpman i den mening som avses i Commercial Code, juridisk person enligt offentlig rätt eller särskild fond enligt offentlig rätt, exklusiva behörighetsområdet för alla tvister som härrör från avtalsförhållanden mellan oss och dig ingår i vår verksamhet. AGB skapades med Legal Copywriter i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.