En förklaring av hampaprodukten cannabisolja

Vad är cannabisolja?

Vi skall försöka att så klart och tydligt som möjligt redogöra för vad cannabisolja och ekologisk cannabisolja är, då vi är väl medvetna om att det finns många olika begrepp som cirkulerar där ute på nätet. Termen cannabisolja beskriver egentligen en rad olika oljor som alla har sitt ursprung ur den så kallade cannabisplantan. De viktigaste skillnaderna gällande cannabisoljor är det varierande innehållet av så kallade cannabinoider. Om du vill veta mer om Cannabinoider och dess funktion kan du få mer information i vår cannabinoidöversikt. Även faktorer som extraktionsmetoden, växtens ursprung och vilka delar av själva plantan som används har betydelse.

Vad är inte cannabisolja?

Cannabisolja kommer alltså från själva hampaplantan och inte från dess frön. Med andra ord är oljor som extraheras från frön och som har namn som hampolja eller hampfröolja inte samma sak som cannabisolja.

Olika typer av cannabisolja

Hasholja, hashisholja och THC-olja

Det finns en mängd olika oljor. Vi vill börja med att  ge lite bakgrundsfakta till vad hasholja, hashisholja och THC olja är då det kan vara svårt att få en överblick av alla typer av oljor. Hash eller hashish har också de sitt ursprung ur cannabisplantan och då mer specifikt från den kvinnliga plantans olika växtdelar. Bland de viktigaste växtdelarna är det faktiskt knopparna som är de som anses vara särskilt rika på cannabinoider och då speciellt i form av THC. Från knopparna extraherar man sedan så kallade växt-hår, och det är dessa som i sin tur används för att pressas och ta fram slutprodukten hash.

Vad är skillnaden på hashischolja, hasholja ochTHC- olja?

Alla dessa termer hänvisar alltså princip till en och samma sak, cannabisplantan. Ordet olja i detta sammanhang är dock en aning missvisande, då det inte är en olja i sin naturliga form. Genom att extrahera och pressa knopparna från cannabisplantan, får man fram en slags halvfast konsistens som består av olika essentiella oljor. Nästa steg är att tillsätta ett lösningsmedel för att få fram en mer flytande och oljeliknande konsistens. Lösningsmedlet genomgår sedan en filtreringsprocess där slutprodukten som liknar kåda är det som vi slutligen kallar för hasholja, hashisholja eller THC-olja. Anledningen att den även kallas för THC-olja har att göra med att den har en betydligt högre THC-halt än exempelvis CBD olja. THC-halten i THC-olja kan i vissa fall ligga på upp till mellan 10 och 30 procent. Sedan år 2010 finns det även THC-oljor med upp till 90 procentig THC-halt.

Marijuanaolja

Marijuanaolja är egentligen ingenting annat än THC-olja, men har sitt ursprung ur torkade cannabisknoppar. Marijuana har också det högsta THC-innehållet.

Rick Simpson med ekologisk cannabisolja

Rick Simpson-olja

Uttrycket Rick Simpson-olja har uppkommit från Rick Simpson, som nog är mest känd från sina videos på Youtube. Simpson drabbades 1997 av kronisk smärta och ringningar i örat efter att han fått en skallskada. Han valde då att självmedicinera med ett THC-baserat preparat då konventionell medicin inte hjälpt honom att bli bättre. Simpson började att bruka cannabisolja på eget bevåg, trots avrådan från läkare, och detta blev hans räddning. Cannabisoljan gav sådan linding att han med tiden kunde återgå till sitt arbete.

CBD olja

Vi har nu beskrivit olika typer av oljor med högre halter av THC. CBD olja innehåller i sin tur generellt mycket små mängder THC. Som högst 0,2 procent då detta är den lagliga gränsen.

Visste du att CBD olja kan innehålla olika typer av olja som exempelvis olivolja eller hampfröolja? Jo, det är alltså inte oljan från cannabisplantan i sig som är den huvudsakliga oljan som används, utan hampfröolja. Det producenterna sedan gör är att berika dessa tillsatta oljor med olika koncentration av CBD. Koncentrationshalterna kan ligga på exempelvis 2, 5 eller 10 procent.

En del producenter väljer också att tillsätta CBD till kokosolja eller andra vegetabiliska och/eller essentiella oljor. Om du är intresserad av att veta mer om CBD och CBD olja hittar du mer information i vår artikel CBD olja. Det finns även medicinsk cannabis. Vill du veta mer om medicinsk cannabis kolla in denna artikel.

Hampextrakt som grund i CBD olja

När man skall tillverka och producera cannabisolja från hampaplantan kan man faktiskt använda sig av olika delar av plantan och till och med av olika släkten av plantan beroende på vilken typ olja det är man vill ta fram.

Som vi tidigare nämnt så är det alltså det kådaliknande hampaextraktet som används som bas för att ta fram och framställa olika cannabisoljor, som sedan kan säljas i olika former och smaker.

När det kommer till hasholja eller den så kallade THC-oljan så är det väldigt vanligt att man blandar ut dessa oljor med kokosolja. CBD olja som säljs som kosttillskott eller livsmedel kombineras ofta med en kallpressad hampfröolja. Detta då hampfröolja innehåller många andra hälsosamma ingredienser såsom omega-3 och omega-6 fettsyror. De vanligaste formerna av CBD är kapslar och olja i små droppflaskor för oral och extern användning. Det finns även krämer med CBD för utvärtes bruk.

Hälsofördelar med ekologisk cannabisolja

Ekologisk cannabisolja mot stress, ångest och sömnproblem

I en studie från 2013 [1] har forskare funnit stöd för att cannabinoider skulle kunna ha förmågan att reglera våra känslomässiga reaktionen exempelvis efter att vi har varit med om, eller upplevt en traumatisk händelse. Studien visar också på ett samband mellan cannabinoider och dess förmåga att kunna förhindra att en det sker en så kallad stressrelaterad försämring som vid exempelvis PTSD. Vill du veta mer om medicinsk cannabis och cannabis som medicin? Gå till vår artikel om medicinsk cannabis.

Som vi nu vet innehåller CBD olja så kallade cannabinoider som har visat sig ha en lugnande effekt på kroppen. Specifikt påverkar de våra stressreceptorer som finns i vårt reaktiva centrum (amygdala) i hjärnan. Den positiva effekten blir att kroppen kopplar på sitt lugn och ro system. De verksamma ämnena har även förmågan att frigöra just de hormoner som är ansvariga för njutning och avslappning i vår kropp. Den ekologisk cannabisolja ger således en antistress funktion som kan minska stress och lugna sinnet. Vidare visar en vetenskaplig översikt från 2015 [2] på de  lugnande effekterna som ekologisk cannabisolja visat sig ha samt dess positiva effekt på sömnlöshet, ångest och rastlöshet. Du kan läsa mer om cannabinoider i vår cannabinioidöversikt.

Förbättrad ögonhälsa med hjälp av cannabisolja

Vetenskaplig forskning visar att ekologisk cannabisolja kan vara en källa till naturlig behandling av näthinnesjukdomar vid exempelvis glaukom (grön starr). Våra ögon är beroende av ett konstant stabilt tryck för att fungera optimalt. Grön starr uppstår av att vätska av någon anledning börjar att ansamlas i ögat. Denna uppbyggnad av vätska gör att trycket i ögat ökar som i sin tur sätter ett tryck på ögats optiska nerv, näthinna och lins. Får man inte behandling i tid kan permanenta skador uppstå på vårt öga. I värsta fall kan denna nervsjukdom leda till synförlust och blindhet om den inte blir behandlad.

Enligt American Glaucoma Society [4] har cannabis förmågan att under en kortare period minska det så kallade intraokulära trycket hos både friska människor och patienter med glaukom (grön starr) [5]. Misstänker du att du drabbats av grön starr skall du ta kontakt med vården då cannabis inte är något vedertaget behandlingspreparat. Är du intresserad av att veta mer om medicinsk cannabis och cannabis som medicin kolla gärna in denna artikel.

Ekologisk Cannabisolja och huden

Huden som är vårt största organ har många olika funktioner. Den fungerar bland annat som en skyddsbarriär mot yttre påverkansfaktorer som exempelvis bakterier och svamp. Huden hjälper också till att upprätthålla vår vätskebalans samt att reglera vår kroppstemperatur vid kyla och värme. Huden är ett extremt utsatt organ och är livsviktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det är viktigt att ta hand om sin hud då en skadad hud gör att vårt immunförsvar påverkas.

Ekologisk cannabisolja har visat sig innehålla rikligt med antioxidanter som är kända för sin förmåga att bygga upp hudens försvar mot så kallade fria radikaler. Antioxidanter kan alltså bidra till en friskare i hud i form av starkare celler och minskad risk för cellskador. Denna cellförnyelse bidrar i sin tur till att spänsten och elasticiteten byggs upp och upprätthålls vilket förebygger uppkomsten av fina linjer och rynkor och ger en friskare och starkare hud. Cannabisolja har också visat sig effektiv vid akne och torr hud samt att reducera synligheten av hyperpigmentering. Det kan därför vara en bra investering att köpa cannabisolja även för din hud.

Cannabisolja kan ha en smärtstillande effekt

Cannabis har i årtusenden använts för att lindra smärta och innehåller en rad olika verksamma ämnen som visat sig ge en positivt effekt i att hämma vår smärtupplevelse. Detta sker genom att de neuroner som står för smärtöverföringen hämmas. Flera vetenskapliga testrapporter har också visat att Cannabidiol kan ha antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper även vid låga doser och alltså skulle kunna ge en positiv effekt på smärta och kronisk inflammation. Detta har också skapat debatt kring huruvida ekologisk cannabisolja kan vara en del av en naturlig behandlingen mot sjukdomar som fibromyalgi.

Förbättra hjärthälsa med ekologisk cannabisolja?

Som vi tidigare skrivit om ovan, har det visat sig att cannabisolja innehåller rikligt med så kallade antioxidanter. Djurstudier på cannabisoljan har visat att dessa antioxidanter även skulle kunna ha en positiv effekt genom att de kan minska risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det har även visat sig ha en positiv effekt på sjukdomar som högt blodtryck, stroke, åderförkalkning och hjärtattacker.

School of Medicine vid University of Nottingham, har genom en studie (2014) som utförts på människor kunnat visa på tydliga implikationer att cannabinoider påverkar våra blodkärl genom att få dem att slappna av, vilket i sin tur gör att kärlet utvidgas [6]. Detta visar på att ekologisk cannabisolja potentiellt skulle kunna fungera som en alternativ naturlig behandling för att sänka blodtrycket och främja blodcirkulationen. Det efterfrågas dock mer studier på området för att kunna säkerställa denna upptäckt.

Ekologisk cannabisolja och cancer

Cannabinoider och dess antitumorala egenskaper

När cancer uppstår i kroppen uppstår en onaturlig spridning och delning av celler som attackerar och bryter ner vår kropp. Då det löpande bedrivs både studier och forskning på området vill vi beskriva i korthet vad som kunnat påvisas genom ett antal olika studier. Cannabinoider har genom många olika studier visat sig vara en viktig naturlig källa till att bromsa spridningen av cancerceller i kroppen. Det finns också indikationer på att cannabinoider skulle kunna påverka cancercellernas spridning genom att få dem att dö ut av sig själva. Vi vill dock understryka att det krävs fortsatt ytterligare forskning kring detta.

Cannabis och behandling med cellgifter

Vid cellgiftsbehandling av cancer är en vanligt förekommande biverkning illamående. Studier har visat på möjligheten att cannabis även kan reducera illamående vilket gör att man ställer sig frågan om ekologisk cannabisolja skulle kunna vara ett bra komplement vid cellgiftsbehandling. Forskning tyder på att Cannabisolja kan vara ett lovande alternativ som en naturlig behandling på grund av dess antiinflammatoriska egenskaper. Mer forskning på området krävs dock.

En fallstudie om den 14-åriga flickan

2013 genomfördes en fallstudie om cannabisolja i Kanada. Studien byggde på en 14-årig flicka som diagnostiserats med akut lymfatisk leukemi (ALL) [7], en aggressiv form av blodcancer som orsakas av att omogna vita blodkroppar okontrollerat börjar dela sig i kroppen. Den lymfatiska leukemin är vanligast hos barn och medianåldern vid insjuknandet hos barn är 5 år.

Genom fallstudien ville forskarna titta närmare på och utvärdera effekterna av cannabisolja vid cancer. Den 14-åriga flickan hade redan genomgått de konventionella cancer behandlingsmetoder som är vedertagna och som läkarna kunde erbjuda. Efter 34 månaders behandling hade flickan genomgått en ryggmärgs transplantation, behandling med cellgifter och strålning. All denna behanling lämnade flickan i ett mycket sjukligt tillstånd, hon var utmattad och underviktig. Läkarna menade att de hade gjort vad de kunde med de metoder som fanns till deras förfogande. Det var nu palliativ vård som var det sista de kunde erbjuda. Diagnosen läkarna gav var att de bedömde att flickan hade 2 månader kvar att leva.

CBD olja och kampen om dotterns liv

Som ett sista försök i kampen om att rädda sin dotters liv, vände sig hennes familj till okonventionella metoder. På eget bevåg började de att behandla henne med cannabisolja eftersomde kände till den antitumorala effek som cannabisolja anses besitta.

De valde att ge cannbisoljan tillsammans med honung för att få bort den bittra smaken. Allt eftersom biverkningarna avtog, kunde de successivt öka på doseringen. Som vi tidigare nämnt är en av de vanligaste biverkningarna vid intaga av CBD olja trötthet. Initialt fick dottern biverkningar såsom trötthet, ångest och ökad aptit. Behandlingen med cananbisolja ledde dock till en förbättring av flickans tillstånd. Smärtan avtog vilket gjorde att man kunde administrera lägre doser av morfin. Flickan visade även tecken på ökad glädje och uppmärksamhet samt ett mindre labilt minne.

Behandling och slutsats

Behandlingen med cannabisolja pågick i 65 dagar och hon fick cannabisolja från olika cannabis stammar för att öka effektiviteten. Tragiskt nog avled flickan efter 78 dagar av en blödning i mag- och tarmkanalen. Dock kunde man utav resultatet av denna fallstudie konstatera att behandling med ekologisk cannabisolja kan lindra de toxiska effekter och biverkningar som cellgifter ger, och att cannabisolja har en stor potential i kampen mot cancerceller. Mer information om effekterna av CBD olja finns här. Ytterligare studier om cancer och cannabis finns här. Vi har även samlar intressant information om CBD och djur i denna artikel.

Köpa cannabisolja

Är det lagligt att köpa cannabisolja?

När man ska köpa cannabisolja eller ekologisk cannabisolja är det viktigt att ta reda på vilka konsumentregler som gäller.

Idag finns inget läkemedel med enbart CBD som aktiv substans som är godkänt i Sverige. THC och CBD är båda aktiva ämnen i ett läkemedel i Sverige som är godkänt för behandling av muskelspasmer vid multipel skleros (MS). Det pågår också prövningar med CBD för behandling av bland annat epilepsi.

Kan jag fortsätta att använda CBD olja? Är det olagligt att använda? Vad gäller?

Läkemedelsverket avråder från att använda CBD olja för att behandla sjukdomar som exempelvis ångest, oro, sömnproblem, PTSD och epilepsi. Det är inte olagligt att använda produkten, men det finns stora risker med att självmedicinera. CBD olja innehåller även ofta THC i låga halter. Om CBD oljan innehåller THC kan den vara olaglig att använda. Högsta domstolen kommer att ta ställning till frågan om sådan olja är narkotika (Via Läkemedelsverket 2019-03-28).

Debatten om CBD i Sverige

CBD har under senaste tiden väckt alltmer uppmärksamhet i Sverige inom olika medier. I en artikel från Sveriges radio rapporterar man om två välkända svenska influencers som valt att göra reklam för CBD olja. Läkemedelsverket ställer sig kritiskt till CBD och förbjöd försäljningen i fjol. Nu pågår en rättsprocess om detta.

I april 2018 förbjöd Läkemedelsverket fyra företag att sälja CBD olja eftersom de menade att dessa produkter bryter mot läkemedelslagen. Läkemedelsverkets Josefin Liljeteg som är enhetschef säger att: “eftersom de här produkterna inte har gått igenom en ordentlig utvärdering så kan man inte heller vara säker på att de faktiskt har det. Så vi ser det som en risk”.

CBD står för cannabidiol och utvinns ur industrihampa (Cannabis sativa). CBD innehåller ingen THC och kan inte ge något rus. Narkotikaklassad ”droghampa” utvinns ur en annan cannabis sort, innehåller THC och är olaglig i Sverige [8].

Delade meningar kring CBD

Debatten kring CBD produkter fortsätter. Läkemedelsverket i Sverige fortsätter alltså att hävda att CBD oljor som innehåller cannabidiol ska klassas som ett läkemedel enligt lag. Man vill också se att företag som har för avsikt att sälja CBD-produkter skall söka tillstånd för detta via läkemedelsverket. Detta menar ett av “hampaföretagen” bara är skrämselpropaganda och ställer sig kritisk till förslaget.

Argumentet från många aktörer på marknaden har varit att CBD olja kan betraktas som ett livsmedel. Detta eftersom halten av cannabidiol är så pass låg och ej klassad som ett psykoaktivt preparat och alltså inte ger en berusningseffekt eller känsla av att vara “hög”. [9].

Läkemedelsverket anser alltså att CBD olja inte ska få säljas eftersom det bör klassas som ett läkemedel och inte ett kosttillskott. Deras beslut har överklagats till Förvaltningsrätten och i väntan på deras dom finns CBD olja att köpa.

Avslutningsvis om cannabis

Cannabis-olja.se säljer bara produkter som kommer från ett ekologiskt jordbruk. Vi använder oss också av en sådan tillverkningsprocess som främjar en produkt som kommer så nära den naturliga växten som möjligt. Inga onödiga ämnen eller tillsatser tillsätts och inga viktiga ämnen avlägsnas.


  1. Ganon-Elazar, E., Akirav, I. (2013) Cannabinoids and traumatic stress modulation of contextual fear extinction and GR expression in the amygdala-hippocampal-prefrontal circuit. Psychoneuroendocrinology, 38(9), 1675-87. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2013.01.014
  2. Betthauser, K., Pilz, J., Vollmer, L.E. (2015) Use and effects of cannabinoids in military veterans with posttraumatic stress disorder, American Journal of Health-System Pharmacy, (72)15, 1279–1284,https://doi.org/10.2146/ajhp140523
  3. https://www.nature.com/news/marijuana-flips-appetite-switch-in-brain-1.16957 (2019-03-01)
  4. http://glaucomatoday.com/2018/04/marijuana-and-glaucoma/ (2019-03-01)
  5. Hepler R.S., Petrus R.J. (1976) Experiences with Administration of Marihuana to Glaucoma Patients. In: Cohen S., Stillman R.C. (eds) The Therapeutic Potential Of Marihuana. 63-75. DOI:https://doi.org/10.1007/978-1-4613-4286-1_5
  6. Stanley, C.P., O’Sullivan, S.E. (2014). Cyclooxygenase metabolism mediates vasorelaxation to 2-arachidonoylglycerol (2-AG) in human mesenteric arteries. Pharmacol Res. (81)74-82. doi: 10.1016/j.phrs.2014.02.001.
  7. Singh, Y., & Bali, C. (2013). Cannabis extract treatment for terminal acute lymphoblastic leukemia with a Philadelphia chromosome mutation. Case reports in oncology, 6(3), 585-92. doi:10.1159/000356446
  8. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=7195748
  9. https://newsvoice.se/2018/04/lakemedelsverket-cbd-olja/