Cannabis som medicin

Det gamla botemedlet cannabis

Man skulle kunna tror att CBD och medicinsk cannabis är ett relativt nytt fenomen med tanke på att det blivit mer och mer omskrivet i media under de senaste åren. Så är dock inte fallet. Faktum är att man använt av sig av cannabisplantan som medicinalväxt under lång tid och detta har kunnat härlets till tiden redan före kristi födelse. I Kina antas cannabis ha använts som medicinalväxt sedan år 2737 före kristus bland annat av en kejsare vid namn Shennong. Shennong skulle bland annat ha använt cannabis för att lindra könssjukdomar, förstoppning, gikt, malaria och reumatism. Vidare användes cannabis även inom bland annat den forna arabiska medicinen [1].

Fortsätter vi att titta bakåt i historien så finns det flera bevis på att man har använt cannabisväxten i medicinskt syfte och då inte bara i Kina utan även i andra delar av världen. En av de äldst bevarade texterna dateras tillbaka ända till år 3500 och det forntida Egyptiska riket. Texten refererar till cannabis för behandling av bland annat nageltrång.

Från det mest administrerade till borta från markanden

Under Napoleons tid var medicinsk cannabis ett av de mest administrerade växtextrakter i världen och brukades inom en rad olika områden. Bland annat för att lindra smärta och kramper, för att ge en lugnande effekt, som hostmedicin och vid matsmältningsbesvär. Så småningom började det dyka upp påståenden att det skulle finnas betydligt bättre och effektivare medicin. Man ansåg att medicinsk cannabis skulle vara en för farlig behandlingsmetod. Detta ledde till att den medicinska cannabisen försvann från marknaden under första hälften av 20-talet. Nya lagar upprättades som förbjöd användandet av medicinsk cannabis som ett vedertaget läkemedel.

Den “moderna” forsknings-eran för cannabis

Den så kallade moderna forskningen kring cannabis och dess kemiska uppbyggnad kan härledas till runt år 1964. Denna forskning grundar sig huvudsakligen på upptäckten av TCH och dess psykoaktiva effekter. Går vi framåt i tiden till 1980-talet, har forskningen nu kommit så pass långt att man kunnat identifiera det så kallade  endocannabinoida systemet (ECS). Vidare har man kunnat kartlägga att det endocannabinoida systemet även finns hos alla däggdjur. Denna upptäckt har gett forskarna mer kött på benen och en större förståelse för cannabinoider och dess funktion. Även om man i modern tid kommit långt inom forskningen om cannabis så finns det mycket kvar att upptäcka [2]. Vill du läsa mer om cannabis och CBD hittar du mer information här i vår artikel om CBD olja.

Vad gör cannabisväxten så speciell?

I cannabisplantan eller hampaplantan som den också kallas, finns det över 480 olika substanser såsom cannabinoider, terpener och flavonoider. Idag att det är de så kallade cannabinoiderna man anser ha en positiv effekt på vår hälsa, utan att ge en berusningeffekt. Cannabidiol (CBD) är bara en av flera aktiva substanser som man vet förekommer i Cannabinoiderna i cannabisplantan. Den mest kända och välstuderade cannabinoiden är THC, en så kallad psykoaktiv substans känd för sina berusande effekter. Verkar detta förvirrande kan du ta ta en titt på vår cannabinoidöversikt för mer information. Det som är speciellt med Cannabinoiderna från cannabisplantan är också att de påminner om de ämne som finns naturligt i vår människokropp. Dessa kallas för endocannabinoider och har visat sig ha en viktig roll för kroppens funktion.

Medicinsk cannabis (medicin med cannabis) är inte samma sak som cannabis som medicin

Vad är medicinsk cannabis respektive medicin med cannabis?

Genom denna text vill vi försöka klargöra skillnaderna mellan medicinsk cannabis och medicin med cannabis då detta inte är samma sak.

För att läkemedelsindustrin och enskilda bolag skall kunna tjäna pengar på ett läkemedel baserat på cannabis, vill de kunna ta patent på sitt läkemedel då detta gör att de får ensamrätt på läkemedlet under en begränsad tid. Vad läkemedelsbolagen alltså måste göra för att få fram det som vi kallar för medicinsk cannabis är att på artificiell väg syntetisera fram kemiska föreningar och ämnen från cannabisplantan. Som vi tidigare skrivit om så är det cannabinoiderna i cannabisplantan som man anser ha en positiv effekt på vår hälsa. I detta fall är det artificiellt framställda cannabinoider som man använder för att ta fram medicinsk cannabis. Det finns dock också läkemedel som innehåller “naturliga” cannabinoider från växtextrakt, då oftast i kombination med syntetiserade ämnen. Vidare får medicinsk cannabis endast ordineras av läkare.

Cannabis som medicin och medicinsk cannabis

Nu ställer sig säkert många av er frågan, varför ska man då ta fram medicinsk cannabis på syntetisk väg om man lika gärna kan använda sig av cannabis på naturlig väg?

Som vi snuddat vid i texten ovan har detta att göra med hur läkemedelslagstiftningen och läkemedelsindustrin ser ut. För att läkemedelsbolagen skall kunna gå med vinst och tjäna pengar på olika läkemedel vill de först kunna ta patent på sin produkt. Man kan inte patentera en växt och patent är helt avgörande för att kunna driva ett läkemedel framåt till vinst. Kort och gott handlar det om läkemedelsindustrins vinstintressen. Det går heller inte att på samma sätt “standardisera” ett så kallat naturläkemedel.

För att läkemedelsbolagen skall kunna stå för sin produkt och att den håller vad en lovar, måste det först finnas ett sätt att kunna standardisera det på. Du som konsument skall kunna känna dig trygg med att de aktiva ingredienserna håller vad de lovar, att mängden aktiv substans är densamma i varje producerad förpackning, att förbrukningstiden stämmer och så vidare. En sådan standardisering måste alltså göras på syntetisk och artificiell väg.

Samma ursprung men olika innehåll

Medicinsk cannabis och cannabisprodukter som används som medicin har alltså båda sitt ursprung ur cannabisplantan. Det som kommer att variera är att slutprodukten kommer att ha olika sammansättning. Skillnaden ä att cannabis som medicin enbart innehåller naturligt extraherade extrakt från cannabisplantan och är fria från syntetiskt framställda tillsatser. Detta säkerställer att alla ingredienser från växten förblir bevarade och att cannabisprodukter som används som medicin har ett naturligt ursprung.

Användning av medicinsk cannabis respektive cannabis som medicin

Potentiellt positiva effekter av cannabisMedicinsk cannabis

Den moderna forskningen har kommit en bra bit på väg på cannabis området. Det kommer dock att krävas mycket mer för att kunna konstatera och bekräfta de potentiella cannabis funktion och potentiella positiva effekt. Många referenser till studier av intag av cannabidiol (CBD) vid olika sjukdomstillstånd finns i vår artikel om CBD olja.

Som vi redan redogjort för i texten ovan så finns det idag en hel del studier och forskning gjorda på området om cannabis, cannabinoider, dess effekt och potentiella påverkan på vår kropp. Många av studierna pekar också på att cannabis, och då specifikt cannabinoider är de komponenter som verkar ge vår kropp de positiva hälsoeffekterna. Trots detta saknas det fortfarande detaljerade långsiktiga kliniska studier på området. Vi hoppas att detta snart finns tillgängligt för allmänheten och vi ser fram emot att kunna ta del av och dela med oss av dessa studier. Här följer en en översikt av olika potentiella användningsområden för cannabis som är hämtad från Wikipedia.

Cannabis som medicin och potentiella användningsområden

Cannabis som medicin har visat sig kunna ha många positiva hälsoeffekter både på människor och djur. Användningsområdena för detta växtextrakt tycks vara oändliga. Vi vill dock betona att vi endast redogör för vad studier och forskning på området fått fram. Inget är definitivt, av den anledningen refererar vi till detta avsnitt som potentiellt positiva effekter. Vill du veta mer om CBD olja för djur och när och hur man kan använda CBD olja för djur? Vi har vi gjort en sammaställning om detta här.

Här under följer en lista med några av de användningsområden där cannabis visat sig ha en positiv effekt och/eller lindring [3]:

 • Illamående och kräkningar
 • Aptitlöshet
 • Sömnlöshet
 • Artrit
 • Migrän
 • Glaukom
 • (Kronisk) smärta
 • Multipel skleros (MS) – Det finns idag ett läkemedel i Sverige som innehåller både THC och CBD som aktiva ämnen och som godkänt för behandling av muskelspasmer vid multipel skleros (MS).
 • Epilepsi – Det pågår prövningar med CBD för behandling av bland annat epilepsi. Ett läkemedel befinner sig just nu i den regulatoriska fasen.
 • Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)
 • Typ 1-diabetes
 • Cancer
 • Tourettes syndrom
 • Ångest depression och panikattacker
 • Matsmältningsbesvär
 • Fibromyalgi

Möjliga biverkningar av medicinsk cannabis

Genom de studier och forskning som finns tillgänglig om cannabis idag, har man inte kunnat påvisa några direkta allvarliga biverkningar. Den vanligaste biverkningen av cannabis som medicin som har rapporterats är trötthet. Vid långvarigt bruk har det kommit in rapporter avseenede yrsel och kräkningar och i vissa fall kardiovaskulära och psykoaktiva effekter. Det har också kommit in rapporter på sällsynta biverkningar som inkluderar klåda, muntorrhet, muskelryckningar, hallucinationer och yrsel.

När det kommer till biverkningar vid intag av cannabis som medicin verkar det vara så att biverkningarna är beroende av dosen. Ju lägre dosen är desto svagare biverkningar och tvärtom. Detta är ett bra exempel på den så kallade standardiseringen inom läkemedelsindustrin som vi skrivit om tidigare i texten ovan. Vi kan lätt läsa oss till eventuella biverkningar av ett läkemedel vi köpt på apoteket och om vi följer anvisningen är de eventuella biverkningarna fortfarande desamma. Detta kan vara något att ha i åtanke.

Slutsats

Det finns en hel del studier och forskning gjord kring cannabis. Trots detta saknar man detaljerade långsiktiga kliniska studier för att kunna utvärdera cannabis potentiella effekt. Resultaten tyder dock på att cannabis tycks vara ett relativt säker behandlingsmetod med tolererbara biverkningar. Användningsområdena för detta växtextrakt är många och verkar vara lovande. Vi ser fram emot att ta del av vad den framtida forskning kan tänkas få fram.


 1. Lozano, I. (2001) The Therapeutic Use of Cannabis sativa (L.) in Arabic Medicine, Journal of Cannabis Therapeutics, 1:1, 63-70, DOI:10.1300/J175v01n01_05
 2. https://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/27/botar-cannabis-cancer
 3. British Medical Association. (1997). Therapeutic uses of cannabis. CRC press.